Асортимент

Видове греди и трупи “Контио”

Асортимент греди и трупи
Вие винаги ще намерите най-подходящия за Вас материал сред богатия асортимент от греди и трупи “КОНТИО”. Размерът и формата на материала за стените влияе съществено на външния вид и индивидуалност на Вашя дом.

КОНТИО избира за своите продукти само най-качествената дървесина от хвойновите видове. Благодарение на дългогодишния опит и използването на най-съвременни производствени технорогии се постига безупречен резултат.


Добрият проект е половината от успеха
Проектът на всеки дом КОНТИО от масивно дърво се разработва индивидуално. Клиентът получава подробни чертежи на конструкцията.

Лекотата и точността на монтажа са гарантирани от използването на съвременни технологиии. Системата от дървени дюбели, свързващи болтове и гребенчати дъски оптимизира максимално слягането на конструкцията. Изграждането се извършва бързо и лесно, като при това външна и вътрешна повърхности на стените се явяват самите греди или трупи.


Кръгли трупи

От най-добрия северен бор
Домовете КОНТИО се изграждат от бавно растящ севернофинландски бор. Дървесината с плътна влакнеста структура и голяма част на сърцевината. Утвърдила се е като отличен строителен материал.

Професионализмът гарантира качеството
КОНТИО извършва самостоятелно на най-високо професионално ниво дървообработката и строго следи за съблюдаване на качеството. Суровината преминава пълен технологичен цикъл, от първичната обработка до готовото изделие.
Рязането, сушенето и обработката се извършват с използването на най-съвременни технологии. При сушенето на трупите се спазват нормите за контрол на качеството (HTT RY 3/2001). На последния етап, върху повърхността на изделията се нанася леко водоразтворимо защитно вещество, предпазващо от появата на гъби и плесени за периода на транспортиране и строителство. КОНТИО предлага лепени трупи с диаметър 230 mm с по-голяма здравина и минимално напукване.

Профилирани трупи, конструкция КОНТИО
Разстоянието, използвано за съединяване на кръглите трупи, обезпечава херметичност на конструкцията и минимално слягане (1). На трупите е направен отделен жлеб за поставяне на изоляцията и защита от попадане на влага. (2). Конструкцията “капещ нос” (3) препятства попадането на дъждовна вода в шевовете. Чрез направата на надлъжен прорез на долната страна на трупите се избягва естественото напукване на видимите повърхности (4).

Патентовано ъглово съединение КОНТИО
Ъгловата сглобка на КОНТИО гарантира устойчивост и херметичност на конструкциите от кръгли трупи (5). Решението чрез ъглово заключване и обща заготовка за полагане на изолация обезпечават прекрасна топло и влагоизолация на стените на дома (6). Обработените по особен начин странични повърхности на съединенията създават надеждна защита от дъжд (7).

 


Лепени правоъгълни греди

От най-добрия северен бор
Лепените греди и трупи се характеризират със значително по-голяма здравина и якост, а сградите построени от тях с минимално слягане.

Професионализмът гарантира качеството
Лепените греди са идеален строителен материал. Те съхраняват характерната клетъчна структура на дървесината. Произвеждат се по най-съвременен метод на горещо лепене, при който изсушените и нагрети до 70°С заготовки се лепят едновременно с пресоване. При този процес лепилото попива дълбоко в дървесината, образувайки здрав, пропускащ влагата шев (1). Много твърдата сърцевина на дървото винаги се намира от външната страна (2). 
От всяка партида се вземат контролни образци за проверка на качеството. Изпитанията се провеждат за определяне на здравината на шева и способността му да пропуска влагата, гаранция за здравословната атмосфера във Вашия дом.
След лепенето се извършва направата на профилите. Едновременно с това се нанася и лек водоразтворим защитен слой, предпазващ дървото от възможни поражения от плесени или гъби по време на транспортиране и строителство.

Профилни греди КОНТИО
Профилът на гредите не е случаен. Той е резултат на дългогодишния опит и премислени решения и обезпечава устойчивост, херметичност, а също така и практически пълно отсътствие на слягане на конструкцията благодарение на точната обработка и ширината на заготовките (6). За полагане на изолацията в профила е направен отделен жлеб (3), защитаващ изолацията от дъжд и сняг. Конструкцията “капещ нос” (4) на профила допълнително препятства попадането на влага в заготовките.

Ъглово съединение
Благодарение на точните размери на ъгловата сглобка (5) на гредите КОНТИО и на двойната изолация на профила се получава херметичени топъл ъгъл.
 


Правоъгълни фрезовани греди

От най-добрия северен бор
Тези греди се изработват също от бавно растящ севернофинландски бор. Дървесината е с плътна влакнеста структура и голяма част на сърцевината. Отличен строителен материал.

Професионализмът гарантира качеството
Рязането, сушенето и обработката се извършват с използването на най-съвременни технологии. При сушенето на трупите се спазват нормите за контрол на качеството (HTT RY 3/2001). В процеса на обработка влагата и температурата се поддържат максимално близки до оптималните параметри.
Създадените надлъжни канали на профила спомагат за естественото разцепване в невидимите зони още по време на сушенето, значително понижаващо напукването на лицевите повърхности.
КОНТИО е разработила и патентовала технология PRESSLOG за предварителна термомеханична обработка на гредите за намаляване на този естествен ефект. Благодарение на оптималната температура, поддържана в процеса на сухо пресоване, клетките на дървесината запазват своята естествена структура, а на повърхността не се отделя смола и други екстрактни вещества.
Следващият етап е профилирането на гредите, като едновременно с това върху повърхността на изделията се нанася леко водоразтворимо защитно вещество, предпазващо от появата на гъби и плесени за периода на транспортиране и строителство.

Профилни греди КОНТИО
Профилът на гредите не е случаен. Той е резултат на дългогодишния опит и премислени решения и обезпечава устойчивост, херметичност, а също така и практически пълно отсътствие на слягане на конструкцията благодарение на точната обработка и ширината на заготовките (1). Видът на профила осигурява изработването на здрави стени в напречно направление. За полагане на изолацията в профила е направен отделен жлеб (2), защитаващ изолацията от дъжд и сняг. Конструкцията “капещ нос” (3) на профила допълнително препятства попадането на влага в заготовките.

Ъглово съединение
Благодарение на точните размери на ъгловата сглобка на гредите КОНТИО и на двойната изолация на профила се получава херметичени топъл ъгъл.

Бързо и лесно
Лекотата и точността на монтажа са гарантирани от използването на съвременни технологиии. Системата от дървени дюбели, свързващи болтове и гребенчати дъски оптимизира максимално слягането на конструкцията. Изграждането се извършва бързо и лесно, като при това външна и вътрешна повърхности на стените се явяват самите греди или трупи.


Конструкции с допълнителна изолация

Допълнителна изолация на стените
По желание на клиента е може да бъде поставена допълнителна топлоизолация върху правъгълните греди. Това дава по-голяма възможност за избор на вътрешна и външна изработка на стените.
Ако строителните норми изискват необходими значения на топлоизолация, допълнителната изолация ще Ви помогне да ги изпълните.
Можете да избирате греди с дебелина 95mm, 120mm, 135mm.


Акценти

Камини
Камини без комин
Отопление
Отопление
Обзавеждане
Сглобяеми къщи