Качество

Плътновлакнест масивен северно финландски бор “Контио”

Бавнорастящият, в суровите климатични условия над полярния кръг във Финландия, плътновлакнест северен бор е с минимално разстояние между годишните пръстени. Това дърво се характеризира с голяма здравина, устойчивост на атмосферни влияния, насекоми и незначителни геометрични промени, позволяващи да се градят малки и големи конструкции. То се обработва лесно и съхранява формата си в продължение на десетилетия. Жилищата построени от него “дишат” и притежават уникалната способност плавно да регулират влажността и температурата на въздуха в помещенията, достигайки оптималните нива и понижаващи енергийните разходи. Дом построен от този материал е топъл и надежден.


Гредите и трупите произвеждани от бързорастящото дърво при нормални климатични условия, имащи рядковлакнеста структура с времето променят размерите си и оказват значителни неблагоприятни влияния върху конструкциите. За разлика от дървесината в останалата част на света, плътновлакнестата дървесина от най-северните райони на Финландия е с минимални промеждутъци между годишните кръгове и се характеризира с особен антимикробен състав. Контио използва само бавнорастящ бор от Северния полярен кръг на възраст над 150 години. 


Строителството с дървен материал е екологично чист процес.

Строителството с дървен материал е екологично чист процес.
Високата точност на обработка на изходната суровина поражда минимални количества отпадъчен материал и практически не оказва никакви вреди на околната среда. 
Естествен и възобновяем природен ресурс, дървото използвано за производство на къщи има необходимите екологични сертификати. Контролните органи във Финландия строго следят за охраната на околната среда на всички етапи от производствения процес, а Контио ползва услугите само на професионални дърводобивни компании. Сградите са способни да устоят на ураганни ветрове и силни земетресения, запазвайки качествата си в продължение на столетия. Детайлното проектиране, оперативното моделиране, постоянният контрол на качеството и дългогодишният опит са гаранция за продуктите на КОНТИО.


Европейски сертификати за качество, безопасност и съответствие

Европейски сертификати за качество, безопасност и съответствие
Компанията «Kontiotuote Oy» стана първата по списък в света за призводство на сглобяеми къщи от масивно дърво получила европейски сертификат за съответствие по изискванията за безопасност СЕ. Сертификатите за качество и съответствие потвърждават надеждността, устойчивостта, пожарна и експлоатационна безопасност, шумозащитеността, енергийна ефективност и високото качество на конструкцията и компонентите Kontio.
Сертификатите са дадени на «Kontiotuote Oy», на базата на основни анализи и изследвания, провеждани от независими институти за контрол, които регулярно посещават завода в Пудасярви за мониторинг и следят процесите от разработката на проекта до изграждането на жилището поръчано от клиента. Сертификатът за качество е признат във всички страни от Европейския съюз и гарантира съответствие на всички продукти на  Контио с изискванията на стандартите за строителните материали.


Акценти

Камини
Камини без комин
Отопление
Отопление
Обзавеждане
Сглобяеми къщи